Најпознатији објекти које је изградило ГП „7 Јули“

Период 1950 – 1990. год.

Јавни објекти у Београду

 • Пословни објекат ,,Палата Београђанка,, грађен 1969-1974.год. - 40.000 м2
 • Музеј савремених уметности на Новом Београду грађен 1962-1965.год. - 3.375 м2
 • Народна библиотека Србије грађена 1969-1972.године - 23.339 м2
 • Савезно извршно веће (зграда III), на Н.Београду, грађен 1977-79. године - 5.225 м2
 • Позориште "Атеље 212" - 3.174 м2
 • Позориште "3емун" - 2.502 м2

Факултети , школе и друге културно просветне установе

 • Филозофски факултет у Београду, грађен 1971-1974. год. - 21.328 м2
 • Екoномски факултет , адаптиран 1977-1978.год. - 4.050 м2
 • Филолошки факултет у Београду, реконструисан 1974-1979.год.
 • Факултет ликовних уметности у Београду, грађен 1989-1990.год. - 1.300 м2
 • Студентски домови на Карабурми, грађен 1975-1978.год. - 20.000 м2
 • Дом културе ,,Студентски град,, на Н.Београду, грађен 1968-1975.год. - 6.357 м2
 • Музичка школа у Кондиној улици у Београду - 2.800 м2
 • Комбинована дечија установа на Дорћолу у Београду - 1.720 м2
 • Комбинована дечија установа у Крњачи, Београд - 1.617 м2
 • Школски графички центар на Новом Београду - 2.085 м2
 • Школа прецизне механике у Београду - 1.572 м2
 • Средња Медицинска школа у ул. Баје Секулића у Београду - 2.352 м2

Пословни , административни и управни објекти

 • Пословна зграда „СДК“, у Београду грађена 1966-1969.године - 8.570 м2
 • Пословни објекат „Рапид,, на Студентском тргу у Београду - 7.000 м2
 • Пословни објекат ,,Југобанка,, и кафана „Под липом,, на углу Македонске и Кондине у Београду, грађен 1969-1972.год. - 5.681 м2
 • Пословни објекат „Југотехна,, у Коларчевој ул. у Београду, грађен 1968-1971.год. - 7.003 м2
 • Пословни објекат „Нови Дом„ ул. Цара Душана у Београду , грађен 1979-80.године - 2.450 м2
 • Пословни објекат,,Архитектура и урбанизам,, у Земуну, грађ. 1978-1980. - 3.740 м2
 • Пословно-продајни објекат,,Модна кућа,, у Земуну, грађен 1975-1976. - 3.971 м2
 • „Станица милиције,, на Карабурми у Београду, грађена 1980-1981 - 4.500 м2
 • Зграда „Универзал,, у ул.Мајке Јевросиме у Београду - 2.100 м2
 • Зграда „Балканија,, у ул.Грачанској у Београду
 • „Филмске новости,, у Булевару Војводе Мишића у Београду - 3.520 м2
 • „Робна кућа,, у Чика Љубиној улици у Београду - 1.252 м2
 • „Робна кућа,, у Кнез Михајловој улици у Београду - 1.872 м2
 • „Робна кућа,, код фонтане на Новом Београду - 2.814 м2
 • „Машинопројект,, у ул. Маршала Тита у Београду - 850 м2
 • Зграда „Ватрогасне Бригаде,, на Вождовцу у Београду - 635 м2
 • Објекат ,,ДПО„ у Земуну - 282 м2
 • ,,Прогрес,, рачунски центар у Крњачи код Београда - 385 м2
 • Центар за развој и геолошка истраживања „Нафтагас,, у Земуну

Хотели, туристички и остали смештајни капацитети

 • Хотел „Србија„ у Устаничкој улици у Београду, грађен 1968.год. - 11.890 м2
 • Хотел„Парк„ у Београду, грађен 1971-1974.године - 3.641 м2
 • Туристички комплекс ,,Словенска плажа,, у Будви, грађен 1982-1984.год. - 2.820 м2
 • Адаптација хотела „Касина,, у Београду
 • Туристичко насеље ,,Острво цвећа,, у Тивту - 6.060 м2
 • Виле „Олива,, у Петровцу на мору - 2.169 м2
 • Туристичко насеље „Јужно море,, у Сутомору - 2.169 м2
 • Хотел за самце на Новом Београду
 • Хотел за самце на Коњарнику у Београду - 6.654 м2
 • Хотел „Шумадија,, у Рафаиловићима – Бечићи - 1.785 м2
 • Студентски домови на Карабурми у Београду - 20.000 м2

Болнице, диспанзери и остале здравствене установе

 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета на Н.Београду, грађен 1969-1974.год. - 7.600 м2
 • Дом здравља у Шилеровој улици у Земуну - 7.137 м2
 • Објекти Биолошког института у Београду
 • Објекти Вирусолошког завода у Београду
 • Хигијенски завод у Београду
 • Саниторијум у Карловим Варима у Чехословачкој - 1.530 м2
 • Санаторијум у Јахимову у Чехословачкој - 6.086 м2
 • Дом здравља у Лазаревцу - 575 м2
 • Дом здравља на Умци - 640 м2
 • Адаптација болнице „Бежанијска Коса,,
 • Неуропсихијатријска болница у Котору - 2.450 м2
 • Зубна поликлиника у ул.Ивана Милутиновића у Београду - 842 м2
 • Реконстр. Апотеке на углу Нушићеве и Македонске у Београду 1976-77. год.    1.325 м2

Стамбена насеља и блокови у Београду

 • Стамбено насеље „Блок 30,, на Н.Београду, грађен 1974-1976. - 126.127 м2
 • Стамбено насеље ,,Блок45,, на Н.Београду, грађен 1970-1973. год. - 18.950 м2
 • Стамбено насеље „Коњарник,, I и III, Београд грађен 1968-1973. год. -  94.872 м2
 • Стамбено насеље „Нова Галеника,, у Земуну, грађен 1976-1982. год. - 52.000 м2
 • Стамбено насеље „Бањица 6„ у Београду, грађен 1977-1979. год. - 30.096 м2
 • Стамбено насеље ,,Дорћол,, у Београду, грађен 1983-1987.године - 13.275 м2
 • Стамбени солитери у насељу „Пера Велимировић,, у Кошутњеку - 15.210 м2
 • Стамбено насеље Нови Београд, „Блок 4„
 • Стамбено насеље Нови Београд, „Блок 60,, - 42.000 м2
 • Стамбено насеље „Шумице„ - 38.979 м2
 • Стамбено насеље „Браћа Јерковић,, - 2.226 м2
 • Стамбено насеље „Вождовац„ - грађен 1972-1975 год. - 26.125 м2
 • Стамбено насеље ,,Церак„ - 15.000 м2
 • Стамбено насеље „Борча„ - 35.000 м2
 • Стамбено насеље „Карловачка„ - 12.400 м2
 • Стамбено насеље „Марија Бурсаћ,, - 24.000 м2
 • Стамбено насеље „Жарково„ - 38.600 м2
 • Стамбено насеље ,,Железник„ грађен 1973-1975 - 29.650 м2
 • Стамбено насеље „Бежанијска Коса„ Објекат Д2, 1МЗ - 3.100 м2
 • Стамбено насеље„Бежанијска Коса ,,Објекат Е2, ЕЗ, 1МЗ - 5.400 м2
 • Стамбено насеље „Голф 1„ - 12.З00 м2
 • Стамбено насеље ,,Голф 5„ на Бановом Брду у Београду, 1986-1989 - 4.850 м2
 • Стамбено насеље ,,Батајница„ - 55.000 м2
 • Стамбено насеље „3емун Поље„ - 126.062 м2
 • Стамбени блок „Ц„ , ул. Дуннавска бр.50 - 13.275 м2
 • Два солитера на Црвеном Крсту (Врачар) у Београду, грађен 1976-1977.год - 15.685 м2
 • Стамбена зграда угао ул. Бр.Југовића и Добрачине у Београду, грађен 1976-1977.год. - 2.460 м2
 • Стамбена зграда у улици Старца Вујадина у Земуну, грађен 1985-1987 - 2.120 м2
 • Стамбена зграда ул. Крушедолска - 7.031 м2
 • Фарма „13 мај„ ПКБ Београд, Батајнички пут, грађен 1983-1985.године - 18.937 м2
 • Стамбени комплекс „Курсулина-Баба Вишњина“, 1974-1976 - 25.502 м2
 • Стамбени објекат Банијска, Земун, објекат Б1,Б2 - 10.308 м2
 • Стамбено насеље „Сељаново,, ,Тиват - 15.000 м2

Као и стамбена насеља и стамбени објекти ван Београда у Ваљеву, Тузли, Бановићима, Прибоју, на Лиму, Зрењанину , Тивту и ван земље у Западном Берлину где смо изградили већи број стамбених објеката.

Привредни објекти

 • Индустријске хале ,,ИМТ,, на Новом Београду - 2.472 м2
 • Индустријске хале „Телеоптик,, у Земуну - 3.897 м2
 • Индустријске хале „Рекорд,, у Раковици - 2.181 м2
 • Комбинат ,,Серво Михаљ,, у Зрењанину - 3.000 м2
 • Фабрика аутомобила у Прибоју на Лиму - 2.853 м2
 • Производне хале РО ,,Инса,, у Београду - 1.450 м2
 • Индустријски објекти картонаже ,,Авала,, у Београд - 2.170 м2
 • Хале индустрије мотора у Раковици код Београда - 2.400 м2
 • Производна хала РО „Металсервис,, у Добановцима у Београду - 3.000 м2
 • Производне хале МТРЗ „Саво Ковачевић,, у Тивту - 4.100 м2
 • Фарма ПКБ ,,13.Мај,, у Земуну - 18.937 м2
 • Дистрибутивни центар РО,,Обућа,, у Лештанима у Београду - 3.872 м2
 • Фабрика за производњу глинених производа „Рачица,, у Тивту
 • Памучни комбинат у Београду -Клима централе
 • Објекти „Нафтагас,, у Земуну - 6.000 м2
 • Фабрика обуће „Петар Велебит,, на Бановом Брду у Београду - 1.725 м2
 • Спортска хала у Будви - 5.400 м2

Период 1990 - 2011. год.

Стамбено насеље ,,Блок 7,,
Бежанијска Коса ,Трећа М.З. .година градње 1991.

 • Објекат 1, (4 ламела)
 • Објекат 2, (5 ламела)
 • Објекат 3,(2 ламела)
Укупно квадрата: 12.566 м2

Стамбено насеље ,,Блок 10 б,,
Бежанијска Коса ,Трећа М.З., година градње 1991.

 • Објекат 3, (3 ламела) - 4.565 м2
 • Објекат 4,(3 ламела) - 4.036 м2

Стамбено насеље ,,Блок 10 а,,
Бежанијска Коса ,Трећа М.З., година градње 1991.

 • Објекат А,( 4 ламела) - 10.411 м2

Стамбено-пословни објекат , Објекат АЗ
Бежанијска Коса ,Друга М.З. ,година градње 1993-1994. - 5.993 м2
Стамбени објекти „Рентензија,
1991-1992. - 15.000 м2

Стамбено-пословни објекат „Чукаричка Падина“

 • Објекат 09, година градње 1990-1991. - 4.650 м2
 • Објекат Г2, година градње 1991-1992 - 10.190 м2

Стамбено-пословни објекат, Чукур чесма

 • Објекат: Змај Јовина бр.46-48, година градње 1991-1996. - 1.540 м2
 • Објекат: Страхињића Бана бр.62, година градње 1991-1996 - 998 м2
 • Објекат: Страхињића Бана бр.64-66 , година градње 1991-1996 - 1.950 м2
 • Објекат: Добричина бр.ЗЗ, година градње 1991 -1996 - 1.540 м2
 • Објекат: Господар Јованова бр.46-48, година градње 1997 - 1.850 м2
 • Објекат: угао Кап. Мишина бр.15 и Страхињића Бана бр.52, градња 1998 - 1.470 м2

Стамбено-пословни објекат, Гундулићев Венац

 • Блок 1, Ламеле 1-5, година градње 1990-1997 - 6.310 м2
 • Блок 2, Ламеле 1 и 3, година градње 1997-1998 - 2.740 м2

Стамбено-пословни објекат „Денкова Башта“, год. градње 2001. - 3.854 м2
Стамбено-пословни објекат „Дурмиторска6-8“,
година градње 2001. - 2.983 м2
Стамбено-пословни објекат „58 Х„ Видиковац,
година градње 2005. - 3.992 м2
Стамбено-пословни објекат „Блок 42„ Филмски град
, година градње 2004-2006. - 19.568 м2
Стамбено-пословни објекат „Ц 3„ Баново Брдо, година градње 2003. - 6.860 м2
Стамбено-пословни објекат „53 б„ Видиковац
, година градње 2005. - 12.150 м2
Стамбено насеље „Блок 47„ Спортски центар, година градње 2007. - 4.608 м2
Стамбени објекат Прешевска бр.20, година градње 2008. - 2.120 м2
Стамбени објекат Живојина Жујовића бр.2
, година градње 2009. - 2.760 м2
Пословни објекат „Паком„ Нови Београд, година градње 2008. - 3.428 м2

Објекти изграђени у Русији после 1990. године

 • Хотел „Шумска кућа“, Липецк, година градње 1995-1996. - 2.240 м2
 • Банка, 3. Монетчиковскиј переулок, год. градње 1995-1996. - 8.000 м2
 • Стамбено-посл. објекат, Лењинградски проспект бр. 116 ,Москва, год. Градње 1997-1998 - 38.000 м2
 • Стамбено -пословни објекат, Комсомолскиј проспект, Москва, год. градње 2001-2002 - 35.000 м2