Скупштине

2023. година

1. Извештај о сазивању редовне скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 01.02.2023.

2. Одлука о сазивању редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 01.02.2023.

3. Одлуке редовне седнице скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд

2022. година

1. Извештај о сазивању 22. редовне скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 01.02.2022.

2. Одлука о сазивању 22. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 01.02.2022.

3. Одлуке 22. редовне седнице скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд

2021. година

1. Извештај о сазивању 21. редовне скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 03.08.2021.

2. Одлука о сазивању 21. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 03.08.2021.

3. Одлука 21. редовне седнице скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд

2020. година

1. Извештај о сазивању 20. редовне скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 02.09.2020.

2. Одлука о сазивању 20. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 02.09.2020.

3. Одлуке 20. редовне седнице скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд

2019. година

1. Одлука о сазивању 19. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 29.05.2019.

2. Извештај о сазивању 19. редовне скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 29.05.2019.

3. Записник са 19. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 29.06.2019.

4. Одлука 19. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 29.06.2019.

5. Извештај о одржаној седници 19. скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 29.06.2019.

2018. година

1. Одлука о сазивању 18. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 21.05.2018.

2. Извештај о сазивању 18. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 23.05.2018.

3. Записник са 18. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 25.06.2018.

4. Одлука 18. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 25.06.2018.

5. Извештај о одржаној седници 18. скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 25.06.2018.

2016. година

1. Извештај о сазивању 16. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 16.05.2016.

2. Записник са 16. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 20.06.2016.

2015. година

1. Извештај о сазивању 15. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 27.03.2015.

2014. година

1. Извештај о сазивању 14. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 28.05.2014.

2. Записник са 14. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 30.06.2014.

2013. година

1. Извештај о сазивању 13. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 27.05.2013.

2. Записник са 13. редовне скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд од 28.06.2013.

2012. година

1. Извештај о сазивању 12. скупштине акционара и позив обавештење акционарима ГП "7. Јули" АД Београд од 23.05.2012.

2. Одлука скупштине акционара ГП "7. Јули" АД Београд о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта од 28.06.2012.