Финансијски извештаји

2022. година

Годишњи извештај за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

2021. година

Годишњи извештај за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године

2020. година

Годишњи извештај за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

2019. година

Годишњи извештај за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године

2018. година

Годишњи извештај за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

2017. година

Годишњи извештај за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Потврда о пријему ПП ПДП за 2017. годину 

2016. година

Годишњи извештај за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Потврда о пријему ПП ПДП за 2016. годину